Driving CZ s.r.o. – umění řídit

Komplexní, účinné, profesionální vzdělávání a tréning řidičů vedoucí ke zvýšení osobní i celkové bezpečnosti v silničním provozu v České republice.

CHCEME POMOCI REDUKOVAT DOPRAVNÍ NEHODOVOST A „VYTVÁŘET“ INTELIGENTNÍ ŘIDIČE.

Driving.cz a Česká federace off-road

Naše společnost Driving CZ je „mladá“, ale jako její majitelé a lektoři, Víťa a Pavel Jedličkovi, se pohybujeme v segmentu moderní výuky v řízení vozidel všech kategorií již 21 let. Vlastně to děláme nejdéle v České republice a myslíme si, že jsme ve své práci hodně dobří a výjimeční. Naše kurzy jsou dynamické a zábavné. Zapomeňte na klasickou, nudnou autoškolu. Neustále se vzděláváme, sledujeme vývoj, zákony a průběžně podle dění v silničním provozu přizpůsobujeme naše kurzy. Za svou praxi jsme získali několik ocenění, mezi poslední a za celou dobu nejvýznamnější patří ocenění od Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje za významnou spolupráci, za dlouhodobý a iniciativní přístup k problematice bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a za příkladnou spolupráci se službou dopravní policie.  Mezi naše klienty patří významné společnosti jako Cemex ČR – český stavební holding, Nestlé ČR, Innogy ČR, Enteria… Školíme záchranné složky. Klientovi připravíme kurz na míru.

V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Českou federací Off Road. Manželé Jakuševovi se vzdělávání řidičů nejen v Off Roadovém segmentu věnují 20 let, vytvořili offroadový výcvikový polygon v Mostě, na kterém vzdělávali řadu velikých společností jako Vodafone, ČEZ …. Společně jsme se potkávali na výcvikových polygonech při vzdělávání. Potěšilo nás, že mají stejný názor na vzdělávání řidičů a v dnešní době vidí veliký smysl a přínos široké veřejnosti v této práci. Společně vytváříme kvalitní prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu, což cítíme jako celospolečenské téma a naším cílem je ještě více toto téma šířit mezi firemní i laickou veřejnost. Naši práci (službu), která nás velmi naplňuje Vám přiblížíme níže na tom, jak o problematice přemýšlíme a zároveň z této filozofie také vyplývají naše vzdělávací produkty.

 

Vzdělávání řidičů-filozofie společnosti Driving CZ s.r.o.

Je potřeba si uvědomit co je na silnici při řízení automobilu vlastně „v sázce“.  Právě to nejcennější, co v životě máme a nedá se to koupit za peníze. Tím je zdraví a lidský život. Proč vlastně chodíme do práce? Někdo jenom proto, že ho to baví, ale většina z nás pracuje, protože za práci jsou peníze. Mnoho z nás za prací jezdí po silnici, nebo si bez řízení vlastně ani neumí vydělávání peněz představit. A tím se koloběh uzavírá: „Chodíme do práce kvůli tomu, abychom si mohli kupovat a užívat všechny nezbytnosti i vymoženosti života, ale zároveň k vydělávání peněz jezdíme autem, kde stačí sebemenší selhání a můžeme ztratit to, co si za žádný finanční obnos koupit nemůžeme.“

Filozofie vzdělávání řidičů by obecně měla být jednoznačně založená na prevenci. Člověk často sklouzává k tomu, že řeší vzniklou situaci, až když nastane nebo už je dokonce pozdě. Vzhledem k možným vážným následkům krizových situací vedoucím k nehodě v silničním provozu, není tento postup vůbec přijatelný. Vzdělávací společnosti v oblasti zdokonalování v řízení vozidel, by neměli budovat statut – „až když se něco stane, my Vás to naučíme“. Mělo by to být naopak – „jsme tu pro Vás proto, abychom Vám pomohli zdokonalit řidičské techniky a dovednosti, případně odstranit zlozvyky nebo špatné návyky, což pomůže aktivně k tomu, že krizové situace nebudou v silničním provozu vznikat“. A to je základní kámen vize naší společnosti Driving CZ. Chceme pomoci redukovat dopravní nehodovost a „vytvářet“ inteligentní řidiče.

Myslíme si, že podobně by to měli vnímat i majitelé nebo představitelé firem či společností širokého spektra. Lidské zdroje se dají velmi těžko nahradit, v některých odvětvích či činnostech to nejde vůbec. Společnosti vkládají do svých pracovníků – zaměstnanců nemalé prostředky, které zdokonalují jejich potřebné dovednosti. Co to ale bude platné, pokud tentýž zaměstnanec nechodí do práce, protože je zraněný z dopravní nehody. Mnohdy se vynakládají výrazně vyšší finance na to, aby firma bez zraněného pracovníka fungovala dále, oproti prostředkům použitých na prevenci a minimalizaci stavů těch, kteří jsou vlivem silnice tzv. „mimo hru“. Mluvíme o ztrátovém čase, administraci, vyřizování pojistných událostí, vyšším pracovním nasazení ostatních atd. To jsou stále jenom peníze. O tom absolutně nejdůležitějším se nemluví vůbec – zdravotní následky nebo ztráta života, který se nedá ničím nahradit ani vyčíslit. Prevence je nenahraditelná a je oproti řešení problémů velmi levná.

Správné pochopení filozofie vzdělávání řidičů rádi přirovnáváme ke schopnostem a dovednostem, které jsou potřeba k dosažení vrcholu v jakékoliv lidské činnosti. Pro názornost používáme „horu“ viz obrázek výše, na kterou chceme vylézt – dosáhnout vrcholu. Pokud se jedná o vyšší horu náročnou na výstup, je potřeba si stanovit výškové tábory, které jsou taktéž zakreslené na obrázku. Otázkou je, kam každý z nás je schopen dojít nebo vylézt?

Stejná otázka je nasnadě z pohledu vrcholu řidičských dovedností – komplexní řidič. Vše má své posloupnosti a většinou platí: Pokud chce někdo rychle nahoru, mívá to špatné následky a nemá to trvalý charakter. A zároveň platí: Pokud si horolezec zapomene v základním táboře mačky nebo cepín, tak na vrcholek nevyleze = není možné být dobrým komplexním řidičem, pokud nedodržuji nebo neznám základní techniky a znalosti z autoškoly! Samouk nestačí.

 

Současné aktivity Driving CZ s.r.o.:

 • Kurzy bezpečné jízdy

  KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY – „škola smyku“, pro osobní a nákladní vozidla na výcvikovém polygonu.

 • KURZY DEFENZIVNÍ JÍZDY – jednoduché zásadní techniky, které vedou řidiče dobře předvídat a tvořit kvalitní plány na jízdu, tak, aby nedocházelo ke vzniku krizových situací.
 • Kurzy ekonomické jízdy-učíme mimo jiné také jako součást kurzu defenzivní jízdy.
 • Školení bezpečné jízdy – „odpočet bodů“ – po absolvování tohoto typu školení, získá účastník certifikát, na základě kterého, mu budou po předložení na úřadě s pověřenou působností odečteny z bodové karty řidiče 3 body (kurz pro odpočet bodů v bodovém systému řidičů ČR). Jme výhradními lektory na polygonu Brno.
 • ŠKOLENÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU-referentské školení skupiny „B“, a také skupin „C a D a T“.
 • Možnost provedení referentského školení skupiny B pomocí E-LEARNINGU.
 • ŠKOLENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ – od listopadu 2018 vlastníme licenci na akreditované středisko I. Stupně Driving CZ-pravidelné profesní školení řidičů skupiny C, C+E, D, D+E.
 • „MODRÉ MAJÁKY“ – výuka zásad a strategie jízdy vozidel s „právem přednosti v jízdě“, ZZS, HZS, Policie.
 • Výuka jízdy v terénu – OFF ROAD a SUV
 • MOTOKURZY – kurzy bezpečné jízdy, kurzy defenzivní jízdy.
 • Dopravní výchova dětí – bezpečné chování v silničním provozu, chodci – cyklisti.
 • Příprava náplně a organizace firemních akcí spojených s tréninkem řidičů a dalšími aktivitami od A do Z„teambuildingové“ a propagační „eventy“ spojené s automobilovou technikou.
 • Prezentační akce automobilů a motocyklů – Renault, Volvo, Ymaha a další.
 • AUDITY ŘIDIČU – vyhodnocení vhodnosti k práci řidiče, předpoklad problémovosti řidiče v silničním provozu, taktéž pro ZZS.
 • Manipulace s vozidlem na malém prostoru – techniky parkování, couvání, průjezdu úzkým prostorem … atp.
 • Vyhodnocení kritických situací zažitých řidičem – tzv. „skoro nehody“
 • „Jak za volantem neusnout“ – učíme na požádání jako součást kurzu defenzivní jízdy nebo školení řidičů
 • Mimo jiné, uvádíme na trh unikátní kurzy v ČR tohoto typu s názvem:
 • „Přežij To“ 1 – spojení problematiky defenzivní jízdy (techniky prevence vzniku krizové situace v silničním provozu) a záchrany lidských životů (už se něco stalo, jak můžu pomoci – dopravní nehoda a jiné stavy ohrožující život, včetně modelových situací)
 • „Přežij To“ 2 – spojení zvládnutí krizových situací a záchrany lidských životů-trénink těchto krizových situací, jako součást komplexních řidičských dovedností. Když už krizová situace nastane, je dobré mít otestováno v bezpečném prostředí (kde nejsou auta v protisměru a stromy podél silnice), jak situaci řešit a jak se bude chovat mé vozidlo z pohledu technických vlastností a fyzikálních zákonů. Stejně důležité je vědět, jak se v krizi zachová řidič. Umět krizově zabrzdit vozidlo je základ!
 • Organizujeme propagační a vzdělávací akci PČR a motorkářské veřejnosti pod názvem „Začněme spolu aneb kolama dolů“

 

Reference:

Celý holding ENTERIA, CEMEX ČR, VCES a.s., ZZS Plzeňského kraje, ZZS Jihomoravského kraje, ZZS Pardubického kraje, ZZS Hl. m. Prahy, Nestlé ČR, Innogy ČR, Královéhradecká provozní a.s., Generální ředitelství cel ČR, Policie ČR, Volvo ČR, VAK HK, Marius Pedersen ČR, Renault ČR, Cukrářství a pekařství Sázava, Pekárna NOPEK a mnoho dalších.

Driving.cz a Česká federace off-road - reference

 

Partneři, spřátelené společnosti, aktivní spolupráce:

 • PP Živě – zážitková první pomoc
 • Motocentrum HK – prodejce značek Yamaha a Triumph
 • Renault ČR – výhradní distributor vozidel Renault pro ČR
 • France Car (Renault) + Hyundai Hradec Králové a Pardubice
 • Autoškola J&H – základní výcviky a získání řidičského oprávnění
 • Automotodrom Brno – Polygon Brno
 • Adam „Special“ Peschel – Adam Peschel, český profesionální moto stuntriderf

 

Za společnost Driving CZ s.r.o.
Ing. Vít Jedlička – jednatel společnosti, lektor
Telefon, e-mail: 775 772 019, vit.jedlicka@driving.cz
Třída Edvarda Beneše 1554/24 – Nový Hradec Králové
503 41 Hradec Králové
IČ: 075 58 686 DIČ: CZ07558686
www.driving.cz
e-mail: info@driving.cz

Za společnost Česká federace Off Road s.r.o.
Eva Jakuševová – jednatelka společnosti
Telefon, e-mail: 734 268 618, dakar.cfor@gmail.com
Břežany II. 42, 282 01 Český Brod
IČ: 275 80 113, DIČ: CZ27580113
FB: Česká federace Off Road

Driving CZ s.r.o. a Česká federace Off Road s.r.o. jsou partnery 11. Profinetworkingu Podnikatelského klubu Empiria 21.